Quick Sale
1 / 4
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
Quick Sale
2 / 4
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
Quick Sale
3 / 4
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
Quick Sale
4 / 4
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
美國銷量第一 Westcott 電動削鉛筆機筆刨
型號: W7500
HK$ 69.00
2 件或以上: HK$ 49.00 /件

數量

More details

美國銷量第一,最多美國學生使用!

美國Westcott 電動削鉛筆機筆刨

 ⭐原價$139, BBMAMA團購大特價:$69/個;

 開學必備!長期熱銷 🔥買定開學用就岩曬啦!

美國Westcott呢個牌子有成145年歷史,深受美國學校歡迎💯💯!筆刨採用高級鈦合刀片,比一般刀片耐用鋒利,設計輕巧、直立式設計方便小朋友使用👍🏻👍🏻,仲唔快啲買返兩個看門口😎

 - 美國進口
- 需要用AA電池
- 直立式設計方便使用
- 採用高級鈦合刀片
- 設計輕巧
- 適用於普通圓形鉛筆,六角及三角筆