Quick Sale
1 / 5
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
Quick Sale
2 / 5
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
Quick Sale
3 / 5
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
Quick Sale
4 / 5
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
Quick Sale
5 / 5
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
美國銷量No.1 ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)
型號: 333458
存貨狀態: 現貨產品
●客人如急需收到貨品,請與預訂產品分開下單,否則我司將等齊所有貨品再寄出!
HK$ 34.00
3 件或以上: HK$ 32.00 /件

美國銷量No.1  ★美國製造★ Lysol消毒濕巾(72張/卷)

味道隨機

兩款味道:檸檬味及海洋味

🉐能殺滅 99.9%的常見致病細菌🦠

🉐家居、手機、平板電腦和遙控器等電子產品都要用

🉐可以話係萬用消毒濕紙巾👍就連塵螨碎屑、寵物皮屑、花粉粒子等過敏原,都可清除👏🏻絕對抵買

※BBMAMA團購勁爆價$34/卷😍😍